ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro druhý stupeň

  zpět  

 

Po stopách Karla IV., aneb O Karlu IV. vážně i nevážně

Ve středu dne 11.5.2016 jsme si i v naší škole připomněli 700. výročí narození Karla IV. Nejprve jsme si pod vedením paní učitelky Dudové připravili krátké pásmo písníček, básniček a historických faktů o Karlu IV.  V místním MKC jsme si promítli několik krátkých filmů, včetně ukázek z filmu „Slasti otce vlasti“. Součástí tohoto pásma byla také vědomostní soutěž, které se  zúčastnily kromě žáků z naší ZŠ také děti z dětského domova. Dívky z dětského domova pomohly také s přípravou kulturní náplně pořadu. Děkujeme jim za velmi pěkná vystoupení.

12 13

Pořadem nás provázeli Péťa se Sebíkem                                                                Navštívil nás Václav II.

15 16

                             Ve vědomostní soutěži vyhráli žáci 8. třídy

17 19

 


Návštěva hradu Kostomlaty

V rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. jsme navštívili hrad Kostomlaty, který  Karel IV. zakoupil v roce 1335. Hradem nás provázel pan Ladislav Faigl. O životě ve středověku jsme se zase dozvěděli celou řadu zajímavostí od Mgr. Zajíce, pracovníka NPÚ.


Turnaj v přehazované

Ve čtvrtek 5.6.2016  proběhl na naší ZŠ další sportovní turnaj. Tentokrát se všichni žáci II. stupně utkali v přehazované. Na body sice vyhrála  osmá třída, ale vzhledem k tomu, že všichni bojovali s nadšením, považujeme za vítěze všechny zúčastněné.

12 13

14 16


 

ŠKOLA ŽIJE SPORTEM

Neustále si stěžujeme na nedostatek pohybu.  Současně trávíme stále více času u počítače a na kamarády nám tak zbývá stále méně času. Z tohoto důvodu pořádáme v naší malé škole každoročně turnaj v kolektivním čtyřboji. Tento turnaj zahrnuje čtyři dílčí turnaje v kolektivních sportech.  Třídní smíšená družstva (v každém týmu musí nastoupit minimálně jedna dívka) si postupně zahrají košíkovou, florbal, přehazovanou a malou kopanou. Výsledky jednotlivých disciplín bodujeme a na závěr vyhlašujeme nejvšestrannější třídu. Chtělo by se říci, že s ohledem na věk musí vždy vyhrát ti nejstarší. Není tomu tak. V loňském roce například turnaj vyhrála sedmá třída. Také první turnaj letošního roku (košíkovou) vyhráli nikoliv ti největší a nejstarší, ale žáci osmé třídy. Na druhém místě se umístili po velikém boji žáci třídy sedmé. Doufáme, že i ostatní turnaje přinesou sice bojovná, ale též kamarádská střetnutí.

111 112

113 114

 


 

Celostátní projekt - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ v ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Jak to vidí žáci - další dokumety zde a zde.


VÁNOCE VE ŠKOLE

V pondělí 21.12.2015 jsme společně oslavili blížící se vánoce.  V jednotlivých třídách jsme si připravili slavnostní večeři, rozdali jsme si  dárky a pak se věnovali vlastní zábavě.  Potěšila nás také návštěva bývalých spolužáků, kteří se na nás přišli podívat a zapojili se také do našich soutěží.

17 18

19 22


 

Mikuláš s čertem dorazili i na naši školu

22

V pátek dne 4.12.2015 dorazil na naši školu také Mikuláš s andělem. Podle tradice jej doprovázela hned celá smečka čertů. Děti však velmi brzo poznaly své spolužáky z 9. třídy a nadílka se tak obešla bez křiku a pláče.  


 

Svíčkárna Šestajovice

Dne 4.6.2015 jsme navštívili výrobnu svíček v Šestajovicích. Kromě informací o výrobě svíček jsme si mohli vyrobit několik svíček, vykrojili jsme si vlastní glycerinové mýdlo a připravili sáčky s koupelnovou solí.  V objektu svíčkárny jsme obdivovali kromě opravdu originálních svíček také zvířátka z minizoo.

19 20

21 22

 


 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KOSTOMLATECH 

Dne 28.11.2015 jsme se pochlubili svými výrobky na rozsvícení vánočního stromku na novém náměstí v Kostomlatech.  Prodávali jsme zde adventní věnce, perníčky a mnoho dalších věcí s vánoční tématikou, které jsme vyrobili ve škole. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat rodičům a všem pedagogům za pomoc.

14

15

16 17

 


 

JARMARK VE SVĚTCI

Dne 27.11. jsme se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromku v obci Světec. Vzhledem k tomu, že nám tato obec pravidelně pomáhá při nákupu pomůcek a dalšího školního vybavení, velice rádi jsme přijali jejich pozvánku na účast ve vánočním jarmarku. Zde jsme se pochlubili svými výrobky.

12

13

 


 

Návštěva OSVĚTIMI

 Dne 22.10.2015 žáci naší ZŠ navštívili bývalý koncentrační tábor Osvětim. Většinou při hodnocení exkurze či výletu používáme slova – pěkné, líbilo  se, apod. K návštěvě Osvětimi se tato slova nehodí. Návštěva Osvětimi však na nás velmi zapůsobila a zanechala hluboký dojem. Poznej  historii a lépe pochopíš přítomnost a budoucnost. Velice pravdivé tvrzení.

12

Vstup do tábora

 

13

Před budovou pro politické vězně

 

14

Vražený Cyklon B – stačilo pět plechovek k usmrcení 2000 lidí!

 

196

Pohled na popraviště – smutek, údiv – tohle dělali opravdu lidé?

 

17

Pece – raději bez komentáře

 

18

Tábor Březinka

 

 


 

Projekt 72 hodin

V pátek dne 9.10.2015 jsme se zapojili do celostátního projektu 72 HODIN. V rámci tohoto projektu jsme posekali trávu, sebrali odpadky a hlavně zasadili 10 ovocných stromů v aleji ve Světecké ulici v Kostomlatech.

14

Společné foto před začátkem práce

 

125

Stromky musíme nejprve přenést

 

15

Navozíme hlínu

 

16

Pod dohledem paní ředitelky stromek řádně zasadíme

 

17

Stromky  zasadíme,  přivážeme a zabezpečíme proti poškození od zvěře

 

19

Nezapomeneme na zálivku

 

19

Pomáháme bez rozdílu věku, deváťák stejně jako šesťák

 

20

Výsledek pak musíme řádně zhodnotit 


 

Návštěva střední školy

V pátek dne 25.9.2015 jsme s osmou třídou navštívili Gymnázium a střední školu v Ústí nad Labem. Na bývalé chemické průmyslovce se žáci seznámili s vybavením odborných učeben, navštívili školní minipivovar a díky velmi ochotným profesorům a žákům této střední školy si ozkoušeli několik pokusů. Doufáme, že nový předmět – chemie, tak pro ně nebude pouze množstvím teoretických znalostí a pouček, ale živou disciplínou, která  jim pomůže vysvětlit dění kolem nás.

 

13 15

            Maky, Áša a Danča studují tajné písmo                                       Míra s Martinem míchají „barevný lektvar“


16 17

        Odborný dohled studentky 3. ročníku SŠ                                              Nikoliv sebevražda, ale pokus „chemikova krev“


18 177

Minipivovarem nás provedl ochotný a příjemný zástupce ředitele Mgr. Rottenborn

 


 

Turnaj v bowlingu

45 1

Dne 17.9.2015 se žáci 8. třídy zúčastnili již tradičního turnaje v bowlingu. Turnaj se uskutečnil v Bílině v penzionu Bezovka.

                První místo  obsadil s velkým náskokem  Martin (113 bodů). Druhý byl Míra, který nasbíral 94 bodů a třetí Roman (90 bodů). Z děvčat byla nejlepší Danča s 83 body.  I ostatní však bojovali jako lvi a tak není divu, že si na závěr všichni zasloužili pohár pro vítěze (tentokráte ten zmrzlinový).

 

  zpět