ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro druhý stupeň

  zpět  

 

VÁNOČNÍ  JARMARK

 V sobotu dne 25.11.2017 jsme se s naší základní školou zúčastnili slavnostního rozsvěcení VÁNOČNÍHO STROMKU na náměstí v Kostomlatech.  Naše základní škola se tradičně zapojuje jak do přípravy kulturního programu, tak i do organizace VÁNOČNÍHO JARMARKU.  Jedná se o akci, kterou my žáci připravujeme několik týdnů. Žáci prvního stupně nacvičují písničky a básničky na vystoupení, všichni společně pak vyrábíme různé věci s vánočními motivy, které prodáváme návštěvníkům akce.  Z výtěžku akce financujeme různé školní výlety a nakupujeme pomůcky do školy.

  

 

 

 


 

Prevence patologických jevů

V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Centrem primární prevence White Light  z Ústí nad Labem. Tato společnost realizuje v rámce primární prevence program Všeho jen s (M)írou, který si klade za cíl  zvýšit povědomí žáků  o možných rizicích spojených s užíváním alkoholu a tabáku, dále také s hazardním hraním, sázením, nadměrným užíváním internetu, PC, mobilu, tabletu či herních konzolí.  Program je podporován MŠMT a Ústeckým krajem. První dvě setkání lektorů s našimi žáky se uskutečnila ve dnech 3 a 24.11.2017.

 1 2

3 4


 

Návštěva spisovatelky

Pondělní dopoledne 23.10.2017 si žáci I.stupně přišli do Multikulturního centra povídat o knížkách a tvorbě s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou, kterou k nám do Kostomlat pozvali manželé Bláhovi, místní knihovníci. Paní Březinová  vyprávěla o psaní svých knížek. Kde se bere nápad, co je její inspirací, jak se se psaním knihy vlastně začíná. Děti zajímalo, jak dlouho trvá napsat knihu, kolik času každý den věnuje spisovatel psaní své knihy. Děti se dozvěděly, čemu se říká rukopis, jak vznikají ilustrace, jak se kniha tiskne. Paní spisovatelka vše dětem vysvětlovala na knize Panáček Paneláček, ale ukázala jim i řadu jejích dalších knih. Po skončení besedy si děti mohly zakoupit  knížku, která je zaujala a mají chuť si jí přečíst. Knihu jim i vlastnoručně podepsala s věnováním.

 

http://www.knihovnakostomlaty.cz/images/tk17.11.jpg

 

http://www.knihovnakostomlaty.cz/images/tk17.22.jpg


 

  zpět