ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro druhý stupeň

  zpět

Environmentální výchova v ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou

 Život včel

Pro žáky 4. – 9. ročníku v rámci EVVO připravil přednášku o včelách náš kolega PaedDr. Viktor Peřina. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života včel, seznámili se s historií chovu včel a významnou prací včelařů.

 

Nejvíce děti zaujalo vyprávění pana učitele o dělbě práce ve včelstvu, vývoji královny (matky), vývoji dělnice a užitečnosti (nebo spíš neužitečnosti) trubců. Velice zajímavá část přednášky byla o práci včel čističek – krmiček – stavitelek – strážkyň česna  - létavek. Největším překvapením pro děti byl úl s tisíci živých včel, mezi kterými se žáci snažili najít královnu.

Panu učiteli za jeho poutavou přednášku moc děkujeme.

 

České středohoří

Žáky 6. – 9. ročníku provedla Českým středohořím paní Mgr. Markéta Peřinová. Procházka byla velmi pestrá a plná nových poznatků. Do majestátního krajinného rázu Českého středohoří jsme vstoupili údolím Porta Bohemica – Brána Čech, které vymodelovala řeka Labe.

 

 

 


 

Žáky překvapila celková rozloha Českého středohoří, seznámili se geomorfologickým členěním a geologickým původem. Byli úspěšní při poznávání nejznámější vrcholů.  Nejvíce je upoutala obrovská rozmanitost rostlin a živočichů v tomto regionu. V závěru nám naše průvodkyně představila specifickou venkovskou sídelní strukturu a památky lidové architektury (zděné, roubené a hrázděné stavby). Nezapomněla na slovanská hradiště, středověké strážní hrady a tvrze na vrcholech kopců, krásné zámky a další šlechtická sídla.

Během celé procházky všichni žáci se zájmem poslouchali a své průvodkyni na závěr poděkovali srdečným potleskem.

 

 


NÁVŠTĚVA PRAHY

Dne 17.12.2013 jsme si vyrazili do Prahy.  Paní učitelka Dudová připravila v rámci výuky zeměpisu a dějepisu program, který se nám všem velmi líbil. Nejprve jsme navštívili muzeum filmového režiséra K. Zemana. Zde nám ukázali, jak se točí filmy. Filmové triky byly velmi zajímavé a poučné. Nejvíce se nám líbil film „Cesta do pravěku“.  … Tedy nejvíce se nám líbilo otvírání pirátské bedny s cenami za vyplnění pracovního listu, ale to nemůžeme říkat nahlas.

                Po návštěvě muzea jsme si prohlédli předvánoční Prahu – Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí atd. Na závěr jsme po trochu dobrodružné cestě metrem navštívili Vyšehrad. Šemíka jsme sice neviděli, ale pohled na Vltavu byl překrásný.

p

p2


 

VÝLET DO ZUBRNIC

Přiblížily se vánoce a tak jsme se chtěli podívat, jak se tyto svátky slavily v minulosti. Ve škole jsme si o tom samozřejmě říkali, ale vidět a slyšet je úplně něco jiného. Vypravili jsme se tedy dne 14.12.2013 do skanzenu v Zubrnicích na akci „Vánoce ve skanzenu“.  Ačkoliv byla sobota, rádi jsme si přivstali. Výlet je výlet. Do Zubrnic jsme přijeli kolem 10.00 hod. a již zde bylo hodně lidí. Navštívili jsme snad všechny chalupy.  Ochutnali jsme domácí pečivo, které zde místní přímo před návštěvníky pekli. Velmi nám chutnaly původní medové sladkosti.  Při prohlídce jsme se však nemohli jen tak potulovat. Museli jsme totiž plnit různé úkoly. Vzhledem k tomu, že se nám opravdu dařilo a úkoly jsme hravě zvládli, dostali jsme na závěr prohlídky (fuj ve škole) dobré perníčky.

zb

zb2


 

KOMÁŘÍ VÍŽKA

Dne 8.11.2013 jsme si udělali malý výlet na Komáří vížku.   Měli jsme sice trochu strach, aby nám výlet nezkazilo počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo. Byla sice zima, ale krásný výhled na Krušné hory a České středohoří nám vylepšil náladu.  Výlet jsme zakončili občerstvením v Olympii v Teplicích.

kv

kv 2 


 

Exkurze - ELEKTRÁRNA LEDVICE

V rámci výuky fyziky jsme navštívili elektrárnu v Ledvicích.  Teoretické znalosti o výrobě elektřiny jsme si mohli ověřit přímo u zdroje, tedy v elektrárně. Nejprve jsme se podívali na 3D film o výrobě elektřiny a pak nás vedoucí střediska pan Král  seznámil s historií a provozem ELE.  Pojmy turbína, transformátor, vedení 400 KV, střídavý proud atd. tak pro nás získaly konkrétní obsah.

ele Ledvice

ele ledvice 2


 

  zpět