ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro druhý stupeň

  zpět

Výlet do Teplic

 

Dne 22. 5. 20013 jsme vyrazili do Regionálního muzea v Teplicích na výstavu „Moje stará ….. mašina“, kde jsme omrkli staré motocykly  a zúčastnili jsme se přednášky BESIP o bezpečném chování účastníků silničního provozu.  Připomněli jsme si, že pokud jezdíme na nedostatečně vybaveném  kole bez cyklistické helmy a k tomu po chodníku, porušujeme nejen dopravní předpisy, ale  také   ohrožujeme zdraví a životy -  své  i ostatních.  S hrůzou jsme zjistili, že ne všichni známe běžné dopravní značky. Více...

 


 

Slet čarodějnic a čarodějů 2013

aa     bb

Sešli jsme 26. 4. 2013 v 16:30 na naší Základní škole v Kostomlatech p. Mil.. Naši ,,čarodějnickou olympiádu“ jsme zahájili letem na koštěti. Připomínalo to spíše paralympiádu.:-) Čekalo nás mnoho disciplín, např.: hod koštětem, podlejzaná, namotávání košťátek, běh v sedmimílových botách, nejdelší čarodějův flus, skoky v pytlích aj..    více 

 


 

SEBEOBRANA

12

Ve dnech 24. 1. a 25. 1. se žáci od 4. – 9. ročníku zúčastnili výukového programu SEBEOBRANA, který byl v režii vychovatelů DDM ,,Sluníčko“ Duchcov.

Tento program byl zaměřen na praktické ukázky, žáci si mohli vyzkoušet : jak předcházet konfliktním situacím, jak správně padat, bojové techniky proti napadení zezadu, úder pěstí a bodnutí nožem. Na závěr si všichni zahráli bojovou hru ,,Randori“.

Více fotografií zde.


 

Bowling 14. 1. 2013

12

V rámci sportovních her vyjela 6. a 7. třída na bowling do Teplic.

 


 

Florbalový turnaj

12

Žáci 8. a 9. ročníku reprezentovali naši školu ve florbale ve sportovní hale v Krupce.


 

Přehazovaná

1112

Děvčata z 8. a 9. ročníku se zúčastnila turnaje v přehazované na ZŠ Maršovská. Proti naší škole se postavila ZŠ Edisonova a ZŠ Maršovská. Děvčata ostudu rozhodně neudělala, ale na postup do okresního kola to bohužel nestačilo.


 

Beseda v rámci prevence patologických jevů

 12

V pátek 2. 11. se žáci 8. a 9. roč. zúčastnili besedy s panem Pabiánem na téma sex, vztahy, AIDS a drogy. Beseda byla zaměřena na prakticky - ukázky, prezentace a příběhy ze života.

Vystihnout pocity žáků po této besedě jedním slovem bylo těžké, přesto jsme se o to pokusili.

Zpětná vazba na besedu žáků 8. a 9. ročníku.

• Beseda mi otevřela novou cestu k životu, přednášející byl velmi milý.

• Přednáška byla zajímavá, příběhy velmi smutné, ale i hezké.

• Bylo to zajímavé a nejlepší beseda, na které jsem byl/a.

• Líbilo se mi povídání o otci.

• Smutná a dojemná.

• Ponaučující.

• Vtipná.

 

 


 

Plavecká štafeta měst

1

Během měsíce října se dobrovolníci z řad našich žáků zúčastnili plavecké štafety měst v Teplicích. Tato soutěž se již pořádá několik let, pro ZŠ Kostomlaty to byl již 3. ročník. Je to soutěž nejen mezi školami, ale také městy po celé ČR. Každý plavec musí zdolat 100m volným způsobem. Nejlépe se to povedlo Davidovi Novotnému (1:41), Vaškovi Rapavému (1:42) a Milanovi Richterovi (1:43). Což je nepochybně perfektní výkon. Ostatním reprezentantům naší školy se čas většinou zastavil něco málo přes 2 minuty. Ve finále jsme se z 19 přihlášených škol umístili na 9. místě a městu Teplice jsme pomohli získat 4. místo z celé ČR.

 


 

Informace k projektu SOPKY

12

Dne 24.10.2012 se  pod vedením paní učitelky Dudové ve škole uskutečnil projekt SOPKY. Podrobnosti  k tomuto projektu najdete v části výuka – projekty.  

Videa z této akce naleznete zde.


 

Měření rychlosti motorových vozidel u budovy ZŠ – 40% přestupků

12

Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu je součástí výuky  předmětu FYZIKA.  Měření rychlosti probíráme v 7. ročníku a tak jsme si v rámci běžné hodiny fyziky (v době od 11.15 hod. do 11.45 hod.)  zaznamenávali okamžitou rychlost projíždějících vozidel.

                Následně jsme zjistili, že průměrná rychlost OA u školy byla sice jen 43 km/hod., což je v souladu s předpisy, ale z 22 vozidel překročilo rychlost hned 9, což představuje více jak 40%. Rekordmanem byla žena v modrém osobním vozidle, která kolem školy projela rychlostí více jak 70 km/hod.  


 

Návštěva elektrárny v Ledvicích

Dne 10.10.2012 jsme s žáky 9. třídy navštívili Elektrárnu Ledvice. Seznámili jsme se s historií elektrárny. Pan Král z informačního centra nám ukázal provoz. V praxi jsme tak viděli zařízení, o kterém se učíme v hodinách fyziky. Obří generátor i několik obrovských transformátorů pomohlo pochopit probíranou látku. Výroba elektřiny je tak pro nás hned názornější.

                Ačkoliv byl pan učitel nadšený z provozních údajů a názornosti výkladu,  musíme se přiznat, že nejvíce se nám líbil 3D film promítaný v infocentru.

ELE Ledvice


 

Pohradická ulice

V rámci hodin pracovního vyučování jsme s chlapci šesté a sedmé třídy převzali na podzim tohoto roku patronát nad nově vysázenými stromky na Pohradické ulici. Začali jsme tím, že jsme stromky obryli a prostříhali. Ačkoliv jsme stihli takto pomoci pouze asi čtvrtině stromků, měli chlapci z odvedené práce radost.

PohradicePohradice

  


 

  zpět