ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň

  zpět

Centra aktivit ve 4. a 5. ročníku

Josef Lada: O Perníkovém dědkovi

(únor 2015)

 Fotografie zachycují děti při závěrečném úkolu- dramatizaci pohádky, ke které si vyrobily vlastní kulisy i loutky.

aaca

qw 

 


Halloweenské dýňování 2014

3 4

Jako každý rok i letos jsme se sešli na naší tradiční podzimní akci, při které se všichni zúčastnění snažili vyrobit co nejhezčí dýňovou lucerničku. Již dlouho předem si každý doma připravil větší dýni a 31. října jsme se společně potkali v kostomlatském parku. Zavedená tradice i celkem pěkné počasí přispělo k hojné účasti rodinných týmů. Při tvořivé práci s dýní jsme mohli ochutnávat výborné sladké pohoštění a teplý čaj. Po uložení poslední vyřezané dýně se všechny děti dočkaly odměny za práci – sladkostí i drobné hračky. Z kouzelného pytlíčku bylo nakonec vytaženo i jméno toho, kdo získal hlavní cenu – vstupenky do 3D kina v Teplicích.

Velké poděkování patří paní Kasalové a jejím přátelům za výborné sladké občerstvení a odměny, obecnímu úřadu za zajištění stolů a úklidu, ale také všem zúčastněným za příjemné odpoledne.


Začarovaný les

14 15

21. října všechny děti z I.stupně vyjely do Teplic na koncert Severočeské filharmonie na téma Začarovaný les. Průvodcem po lese nám tentokrát byl chlapec Petr a krásná hudba .  Dětem se líbila hudba, zpěv i kostýmy. Připomněly si správné společenské chování  na koncertě. Všem se hudební příběh velice líbil.


 

Za kuriozitami do knihovny

12 13

Ani tento rok jsme nezapomněli na první návštěvu místní knihovny. Dne 14. října jsme si přišli popovídat s našimi knihovníky. Prvňáčci si prohlédli knihovnu, dostali své první průkazky a hned se začali rozhlížet, kterou knížku si přijdou půjčit. Starší děti si přišly prohlédnout knihovnické kuriozity jako je např. herbář – miniknížka, která se dá prohlédnout pouze s lupou nebo knížky se vzácnými věnováními od jejich slavných autorů.


 

Drakiáda 2014

1 2

Dne 8.října 2014 jsme se všichni těšili na odpoledne, kdy jsme mohli opět pouštět draky na tradiční Drakiádě pořádané místní knihovnou spolu s I.stupněm ZŠ a školní družinou. Pevně jsme věřili, že tento rok nám bude více foukat vítr než v předchozích letech. A měli jsme štěstí. Nebe zaplnila řada barevných draků. Nakonec všichni účastníci dostali od paní Bláhové diplom a sladkosti. Vrcholem pak byly dva dorty. Jeden si odnesly děti z družiny a druhý si rozdělily děti hned na hřišti.  Všichni se těší na další ročník.


Umíme se správně chovat?

9 11

O tom, jestli se umíme správně chovat např. v dopravních prostředcích hromadné dopravy nebo v cukrárně jsme se přesvědčili na besedě v Multikulturním centru v Kostomlatech. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování.


 

Hurá do školy

7 8

Konečně nastal ten očekávaný den. Dne 1. září 2014 jsme slavnostně přivítali 20 nových prvňáčků. Všichni přišli se svými blízkými, rodiči i prarodiči. Hrdě a nebojácně si nesli plné kornouty sladkostí, dobrot a překvapení.

Tradičně je ve třídě přivítala starostka obce paní Eva Krejsková, ředitelka školy paní Jana Kudláčková, poprvé také starostka obce Světec paní Barbora Bažantová, zástupci místní knihovny manželé Bláhovi i třídní učitelka Pavla Picková.    

Děti si prohlédly plné boxy s pomůckami, které pro ně zakoupila obec, prolistovaly pohádkovou knížku, pohrály si s kouzelnou tabulí a představily se paní učitelce. Nakonec se společně vyfotografovaly a s očekáváním dalších dní odešly domů.

Přejeme jim hodně radosti z učení. 

  zpět