ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň

  zpět

ZAČALO JARO, HRAJEME KULIČKY

Žáčci 1. ročníku vyhráli výtvarnou soutěž pořádanou DM Kostomlaty pod Mil. na téma JARO. Ceny za vítězství byly také jarní: velikonoční perníčky, sladkosti a……..  kuličky.  Ty udělaly dětem největší radost. A protože sluníčko už hřálo, následující hodina tělesné výchovy se odehrála právě v duchu „ kuličkového klání“.

147 125

1475 1236


PROJEKT „ VODA, H2O “ V 1. ROČNÍKU

Během dubna zahájili prvňáčci projekt k environmentální výchově. Práce na projektu je bude provázet během výuky ve všech ročnících prvního stupně. Na konci 5. ročníku si tak odnesou vlastnoručně vytvořenou knihu o vodě.

111 122

123 124


 

VELIKONOČNÍ DÍLNY 2016

Před letošními Velikonocemi jsme se jednoho odpoledne opět sešli ve škole se svými blízkými, abychom si společně vyrobili velikonoční dekorace. Strávili jsme příjemné odpoledne a domů jsme si odnesli plno krásných výtvorů.

14 18

19 20


 

MIKULÁŠ (NE)ZTRATIL PLÁŠŤ a přišel navštívit žáčky I. stupně. Nepřišel sám, s dobrůtkami mu pomáhali andělé. Čerti také dorazili, ale neměli, koho by odnesli s sebou do pekla…

55 


VÁNOČNÍ DÍLNY 2015 NA I. STUPNI 

          Již v listopadu  jsme se sešli na Vánočních dílnách, abychom se připravili na každoroční Vánoční jarmark a pochlubili se na něm svými  výrobky. Děkujeme všem našim blízkým, kteří nám přišli pomoci.

17 18

19 020


PŘEDNÁŠKA O HADECH

V listopadu proběhla na I. stupni přednáška i s ukázkami. Některé děti byly velice statečné….

16


Halloween 2015

Již po sedmé se konala akce Halloweenské dýňování, na které se už tak trochu tradičně setkávají všichni příznivci „tvořivého dlabání dýní“. A tak jako i v předchozích letech se koncem října proměnil kostomlatský park  v galerii pod širým nebem plnou „krásně strašidelných“ dýňových luceren.

Veliké díky patří manželům Kasalovým z místního konzumu, kteří kolem sebe shromáždili mnoho dalších „dobrých duší“ a pomohli velikým dílem (zajištěním ozvučení, doprovodným programem a občerstvením)   učitelkám I. stupně s organizací akce.

Obecnímu úřadu Kostomlaty p/M děkujeme za zajištění  pracovních stolů a úklid parku.

A hlavní poděkování  si zaslouží všichni, kteří přišli „dlabat a tvořit“.

12 13

16 17


PRVOUKA  V LESE

O stromech, lese a podzimu se přece nebudeme učit ve třídě…..Tak prvňáci! Hurá do lesa! Vždyť to tam máme „co by kamenem dohodil“ J

12 13

15 


PROČ BYCHOM SEDĚLI V LAVICÍCH, KDYŽ NA NÁS SLUNÍČKO VOLÁ VEN ?

Jedna z prvních hodin výtvarné výchovy v 1.třídě proběhla na hřišti, kde děti tvořily s nadšením svá „křídová díla“.

Žáčci malovali na zem……………

, 4 5

7 3 12


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16 V 1. ROČNÍKU

1.září  zahájilo v naší škole docházku 17 nových žáčků. Ve slavnostně vyzdobené třídě přivítali prvňáčky: ředitelka školy Mgr. Jana Kudláčková, starostka obce Kostomlaty pod Milešovkou Mgr. Eva Krejsková,  starostka obce Světec ing. Barbora Bažantová, zástupci Místní lidové knihovny manželé Bláhovi a třídní učitelka Mgr. Romana Řachová. V upomínku tohoto významného dne si děti kromě kornoutů od svých blízkých odnesly také mnoho dalších dárečků od zástupců školy, obcí Kostomlaty p/M a Světec a také zástupců knihovny.

Děkujeme Obecnímu úřadu  Kostomlaty pod Milešovkou, který pro děti obstaral darem téměř kompletní výbavu pomůcek pro výuku v 1. ročníku.

1 2

  zpět