ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň

  zpět

VÁNOČNÍ DÍLNY 2017

16. listopadu jsme na I. stupni strávili společný podvečer při výrobě vánočních dekorací. Děkujeme všem rodinným příslušníkům našich žáčků, kteří se akce zúčastnili a pomohli tak  dětem s přípravami na vánoční jarmark.

 3 4

5


 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

Tak se jmenovala beseda s členkami Českého červeného kříže konaná 14. Listopadu 2017. Děti se učili rozpoznat život ohrožující stavy a poskytnutí první pomoci. 


Kostomlatské dýňování 2017

I letos jsme navázali na úspěšnou podzimní tradici naší školy. Účast byla opět velice hojná. I počasí se umoudřilo a při tvořivé práci na všechny přítomné svítilo sluníčko.

Akce je podpořena také obecním úřadem, který zapůjčuje pracovní stoly, nádoby na odpad a zajišťuje úklid parku, kde se vše odehrává. Foto a video dokumentaci zajišťují manželé Bláhovi z kostomlatské knihovny, obětaví dokumentaristé všech školních akcí.

V letošním roce se k nám poprvé přidaly místní seniorky, kterým patří veliké poděkování za pomoc se soutěžemi, za senzační výzdobu v podobě dvou dýňových postaviček, které nám jistě záviděli všichni projíždějící naší obcí J

Hlavní cenu již tradičně losujeme, protože s rostoucím počtem ročníků, roste i nápaditost, připravenost a propracovanost všech výtvorů a není v naši silách rozhodnout, která je ta NEJKRÁSNĚJŠÍ. Nikdo však neodcházel zkrátka. Každý dětský účastník si odnášel drobnou odměnu.

Všem zúčastněným patří veliké poděkování. Dokazují totiž, že i v uspěchané době se dá najít chvilka

 k setkání a společnému strávení příjemného odpoledne. Tou poslední odměnou všem bývá krásně vyzdobený park s mnoha zářícími dýňovými lucernami.

12 13

14


MEXIKO – cestovatelské vyprávění s promítáním

Ve středu 25. října měli žáci 2. – 5. ročníku možnost navštívit Mexiko. V místním kulturním centru je díky poutavému vyprávění a promítání vzala na výlet cestovatelka paní Walterová. Žáci viděli, jaké poklady ukrývá Karibské moře u mexického města Cancún, prostřednictvím videí a fotografií navštívili prales s Mayskými indiány a také pyramidy ve státě Chiapas, a díky poutavému videu zažili také oslavy pravých mexických Vánoc. Nechyběla ani možnost prohlédnout si řadu suvenýrů, mincí, oděv a zatancovat si pravý mexický tanec. Všichni odcházeli nadšení a zasnění k vlastním cestám do Mexika.

 


Školy se nebojíme

A je to tu! Konečně nastal ten očekávaný den. Dne 4. září 2017 jsme slavnostně přivítali 18 nových prvňáčků. Všichni přišli se svými blízkými, rodiči i prarodiči. Téměř jsme se do naší třídy nevešli. Hrdě a nebojácně si nesli plné kornouty sladkostí, dobrot a překvapení.

Tradičně je ve třídě přivítala paní ředitelka školy Jana Kudláčková, starostky obcí paní Eva Krejsková za obec Kostomlaty, paní Barbora Bažantová za obec Světec, zástupci místní knihovny manželé Bláhovi i třídní učitelka Šárka Seifertová.    

Mezi děti zavítal rytíř z Dubé, kterého ztvárnil pan Petr Martínek. Všechny děti slavnostně složily svůj slib prvňáčka a po pasování samotným rytířem se z nich stali žáci naší školy.

Děti si také prohlédly plné boxy s pomůckami, které pro ně zakoupila obec, představily se paní učitelce a domů si odnášely další hodnotné dárky. Nakonec se společně vyfotografovaly a s očekáváním dalších dní odešly domů.

Přejeme jim hodně radosti z učení.      

1 2

3

  zpět