ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň

  zpět

Čarodějnice 2014

S malým zpožděním 2.5.2014 se malí čarodějové a čarodějnice z prvního stupně utkali v soutěžích o nejšikovnějšího z nich.

 


 

Se školou do kina

24.4.2014 jsme se žáky prvního stupně využili nabídky nového multikina v Teplicích a navštívili dopolední filmové představení  se zvýhodněným vstupným. Děti s radostí přijaly druhý díl animovaného filmu Rio 2.

 


 

Solideo – hudební nástroje našich předků

15.dubna 2014 jsme v Multikulturním centru poznali  netradiční hudební nástroje.

 


 

Velikonoční tvořivé dílny 2014

10.dubna 2014 proběhly další, již tradiční, velikonoční dílny na prvním stupni naší základní školy. Děti si se svými rodiči mohly vybrat ze čtyř dílen, ve kterých si pro radost vyrobily velikonoční pomlázku, perníčky, slaměný věnec nebo slepičku k výzdobě velikonoční travičky. Všem šla práce pěkně od ruky a mohli si domů odnést opravdu pěkné výrobky.


 

Spaní v družině

V únoru 2014 proběhlo v družině  další spaní, tentokrát na téma Mrazík.

Děkujeme všem maminkám a přátelům školy, kteří pomohli  s přípravou akce.


 

Divadelní představení  v divadle Rozmanitostí

18. 2. 2014 jsme opět navštívili naše oblíbené divadlo. Tentokrát jsme viděli inscenaci, která vychází ze známé knihy Jana Karafiáta Broučci.

 


 

NÁVŠTĚVA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

11. března navštívili žáci místní knihovnu.  V rámci akce Měsíc knihy a internetu  besedovaly děti s knihovníky o tom, kde hledat na internetu bezpečnou  zábavu i poučení. 

 


 

Halloweenské dýňování 2013

 

Ani letos jsme nezapomněli na naši tradiční podzimní akci, při které vyrábíme a  rozsvěcíme nádherné  dýňové lucerničky. Všichni jsme si nachystali dýně a 25. října jsme se společně sešli  v kostomlatském  parku. Pěkné teplé počasí přispělo k hojné účasti rodinných týmů. Během práce jsme ochutnávali výborné domácí buchty a teplý čaj. Všichni jsme trpělivě počkali na poslední vyřezanou dýni, abychom se mohli nechat potěšit opět  originálními nápady jednotlivých účastníků. Protože každá dýňová lucernička byla nápaditá a krásná, všichni se dočkali odměny - balíčku plného dobrot. Z kouzelného pytlíčku bylo vytaženo i jméno toho, kdo získal hlavní cenu – vstupenky do 3D kina v Teplicích.

Velice děkujeme obecnímu úřadu za zajištění stolů a úklidu po akci, paní Kasalové a spol.  za skvělé  občerstvení a balíčky se sladkými odměnami.

Poděkování platí také všem zúčastněným za to, že přišli s dobrou náladou a s originálními nápady na vyřezání ozdobných  lucerniček, které zdobí náš park. 

Více fotografií zde.


Beseda o třídění odpadu

V pondělí 23.9.2013 jsme si společně na besedě s Tondou obalem zopakovali zásady třídění odpadu.  Všechny děti ukázaly, že vědomosti nabyté při společných projektech nezapomněly. Uměly si poradit se správným tříděním a recyklací veškerého odpadu, který dostaly za úkol vytřídit. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by děti měly získávat a osvojovat si už od útlého věku.


S čím si hráli vaši rodiče

V úterý 1.10.2013 byly všechny děti I.stupně pozvány našimi knihovníky Bláhovými na výstavku a příjemné povídání do místní knihovny.  Prohlédly si hračky rodičů, např. Igráčky, stavebnici Merkur, Mončičáky, céčka a jiné. Dětem se hračky moc líbily. Některé dokonce poznávaly, že podobné mají doma nebo je viděly u babičky. Malí prvňáci se zároveň seznámili s řádem knihovny a domluvili si další návštěvu, při které si už jistě budou moci půjčit svoji první knížku, do které se sami začtou.


Severočeská filharmonie dětem

15.10.2013 všechny děti z I. stupně vyjely do Teplic na koncert se Severočeskou filharmonií na téma Za zvířátky do ZOO.  S domácími zvířátky se vydaly na návštěvu do zoologické zahrady. Průvodcem na cestě jim byla krásná hudba a fantastický pan dirigent v roli průvodce a společníka. Hudební nástroje  trefně napodobovaly zvuky některých zvířátek. Děti si zopakovaly, jak se máme obléknout na koncert, jaké je správné společenské chování při takové akci. Koncert se jim velice líbil.


Šikovné tlapky

V letošním školním roce 2013/2014 začal pracovat zájmový kroužek zaměřený na rozvoj fantazie, kreativity a rukodělné tvořivosti pod vedením paní Kalivodové a paní Velkové. První výrobky z přírodních materiálů hodící se k podzimní výzdobě  se velice podařily.  Děti pracovaly s nadšením, které je jistě vidět na jejich výrobcích.  

  zpět