ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň - starší

  zpět

Čarodějnická maturita

V pondělí 30. dubna skládaly děti z 1. Stupně zkoušky z čarodějnických dovedností. Mezi soutěžními disciplínami byly například let na koštěti, čarodějnický prd a flus, běh s magickou koulí, hod polínkem do ohně, apod. Po složení maturity si děti opekly špekáčky, dostaly čarodějnický maturitní certifikát a sladkou odměnu.


Jak se dělá animovaný film

 Animovaný filmAnimovaný film

11. dubna 2012 navštívil naši školu spisovatel, animátor a režisér pan Cyril Podolský. Jeho jméno je možno najít v titulcích Večerníčků Pat a Mat, Králíci z klobouku a Krysáci. Děti 1. stupně seznámil s výrobou animačních loutek, vlastním průběhem animace a technickým zázemím. Na ukázku s sebou přivezl loutky Krysáků a Šiflíka a Šuflíka z připravovaného Večerníčku.


  

Ať žijí duchové

Divadlodivadlo

Dne 3. dubna jsme se žáky 1. stupně navštívili divadelní představení v Divadle Rozmanitostí v Mostě. Představení je inscenováno volně podle všem známého filmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém kabátě. Děti na vlastní oči viděly neuvěřitelná kouzla, slyšely živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce.


 

Velikonoční keramická dílna

dilnamaly 2

Ve čtvrtek 8. března jsme na 1. stupni prožili další příjemné odpoledne. Děti přišly se svými rodiči a prarodiči, aby si vyrobily velikonoční keramické dekorace. Paní učitelky se všem věnovaly ve čtyřech dílnách. Třídy se začaly po chvíli plnit ovečkami, zajíčky a slepičkami, miskami na vajíčka. Velmi zdařilá práce s keramikou vyvolala nadšení a zájem nejen u dětí, ale i u jejich „dospěláků“.

 


Vánoční betlémy v knihovně

knihovnaknihovna 3

20. prosince 2011 se v knihovně vystřídaly na besedách všechny třídy 1.stupně ZŠ Kostomlaty. Tématem besed byla historie betlémů, vánoční zvyky i ochutnávka vánočního pečiva.


Vánoční tvořivé dílny

vanoce

Na Vánoce se žáci 1.stupně ZŠ začali připravovat již koncem listopadu, když se 30.11. odpoledne zúčastnili se svými rodiči a prarodiči Vánoční výtvarné dílny. Společně tak vytvořili mnoho krásných dekorací, se kterými se pochlubili na jarmarku. Ten se konal 2.12. u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci V dílnách si zúčastnění vyzkoušeli netradiční výtvarné techniky: výrobu adventních věnců, svícnů z přírodního materiálu, lodiček z ořechových skořápek, zdobení lžiček FIMO hmotou. Poděkování si zaslouží všechny děti, rodiče, prarodiče a přátelé školy, kteří v dílnách tvořili. Dále také děkujeme sponzorům, kteří podpořili výtěžek z jarmarku. Součástí vánočních příprav byl i nácvik zpěvu koled, se kterým děti vystoupily pod obecním vánočním stromem. 


Návštěva Minifarmy na Dlouhé Louce

 farma

16. 9. 2011 navštívily děti z I. stupně v rámci environmentální výchovy minifarmu. Seznámily se s chovem domácích zvířat a péčí o ně. Většinu zvířat žáci nakrmili a pohladili. Také si vyzkoušeli dojení kozy a výcvik psa. Díky pěknému počasí mohly děti zakončit svůj výlet opékáním vuřtů. Každý si jako upomínku odvezl turistickou známku.


Třetí ročník dýňování

 Akceakce

31. října 2011 bylo v kostomlatském parku rušno. S oranžovými i jinak vybarvenými dýňemi v náručí se scházely rodinné týmy ke kostomlatskému Dýňování, které již tradičně pořádá 1. stupeň ZŠ. Celou akci dokumentovali knihovníci, občerstvení a odměny věnoval věrný sponzor, Konzum u Kasalů. Dýně dostávaly postupně různé podoby. Chlad podzimního odpoledne zaháněly teplé nápoje a výborné pečivo od pana Krejčího. Všechny výtvory byly pěkné a tak byl vítěz, který dostal zdarma zájezd na vánoční trhy do Seiffenu v SRN, vylosován a drobná odměna neminula žádného z účastníků.

Všem zúčastněným a sponzorům patří poděkování. Děkujeme také zástupcům obce, kteří zajistili stoly a úklid.


 

Beseda s paní Vítězslavou Klimtovou

beseda

Žáci I. stupně kostomlatské školy přivítali 24. října 2011 Vítězslavu Klimtovou a Pavla Půtu. Nejprve se na  pódiu multifunkčního kulturního centra rozezněla kytara a foukací harmonika, aby uvedla paní Klimtovou v pohádkovém kostýmu. A pak už se prolínaly písničky s malováním postaviček z knih paní spisovatelky. Na závěr věnovala paní Klimtová školákům v programu vytvořené omalovánky s autogramem. Děti předaly dárečky a květiny s poděkováním a přáním dobrého zdraví.


 

Poznej svého psa

pes

Beseda dětí s chovatelkou proběhla začátkem března. Dozvěděly se  na ní jak se chovat ke psům, aby předcházely zraněním, jak se mají zachovat v případě útoku, či jak správně manipulovat se psem. Na tuto přednášku s sebou chovatelka přivezla speciálně vycvičené canisterapeutické psy, na kterých simulovala různé situace.


Loutková divadelní pohádka

 pohadka

Poslední říjnový den zhlédly děti pohádku O Hloupém Honzovi divadelníka Karla Zimy, který za dětmi do Kostomlat přicestoval z Prahy. Přivezl s sebou zpracování klasického pohádkového námětu, který doprovázel zpěvem a hrou na flašinet.


  zpět