ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Akce pořádané pro první stupeň

  zpět

 

Elektrárna Ledvice

12345

Ve čtvrtek 25.4. 2013 jsme se vydali na exkurzi do Informačního střediska elektrárny Ledvice v rámci učiva z přírodovědy i vlastivědy.

Rozdělili jsme se do skupin a dostali úkol, dopravit se podle plánku od školy až k elektrárně. Cestou jsme několikrát bloudili, ale nakonec jsme přece jenom dorazili včas.

Nejdříve jsme se usadili ve 3D kině a shlédli film o vzniku uhlí a výrobě elektřiny. Potom jsme vyšli o poschodí výše, kde jsme si prohlédli informační panely, pokusný skleník, poslechli zvuky elektrárny, prošli  se virtuálním světem elektrárny.  Pro velký úspěch jsme ještě jednou shlédli 3D film a rozloučili se. Po cestě zpátky jsme sami kreslili plánek cesty na autobusovou zastávku, odkud jsme jeli domů.  Tento den se nám všem moc líbil. 

              Žáci 4. A 5. ročníku 

 


 

ZDRAVÉ  A  VESELÉ  ZOUBKY

– prevence proti zubnímu kazu

123

Letos byla naše škola vyzvána, abychom se s 1. ročníkem zapojili do celostátního projektu „Veselé zoubky“. Jelikož zubní kaz patří mezi nejčastější onemocnění, neváhala jsem, a naši třídu do projektu přihlásila. Každým rokem děti plní úkoly z programu „Zdravé zuby“, a proto jsem nový projekt brala spíše jako vítanou změnu a oba programy spojila do jednoho. Celé dopoledne jsme tak strávili hravě a příjemně.

Vše doplňovaly pracovní listy, které děti vyplňovaly jak v papírové podobě, tak na webových stránkách www.zdravézuby.cz nebo www.veselezoubky.cz. V přiloženém výukovém programu nás provázel Hurvínek, který svým vtipným obsahem opět nezklamal a všechny velmi pobavil.

Děti se blíže seznámily se slovem prevence, dozvěděly se mnoho nového o vzniku kazu, ústní hygieně, složení a úrazech zubů, … Na vlastní oči se přesvědčily, že čištění zubů a včasné podchycení kazu je velmi důležité a pokud se budou řídit všemi radami, zubaře se již bát nemusí J

Podle ohlasu dětí v komunikačním kroužku můžu říci, že se dětem celé dopoledne velmi líbilo a za svou snahu získaly taštičku plnou předmětů, hodících se k čištění zubů J

Všechny děti bych chtěla velmi pochválit za vzorné plnění úkolů, praktická cvičení – čištění zubů, péče o kartáček, znalosti ve výběru kartáčků, past či ústních vod.

 

více fotografií zde


 

MUZIKÁL – NEOBYČEJNÁ NOC

12

34

S prvním pololetím jsme se letos rozloučili návštěvou muzikálu Neobyčejná noc. Představení se dětem velmi líbilo, neboť účinkujícími byly děti z taneční školy paní Kamily Hlaváčikové a Základní umělecké školy v Mostě. Děkujeme Nikolce Hrádkové ze 3. ročníku (také jedné z účinkujících), která nám toto vystoupení doporučila.


VÁNOČNÍ – POVÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE

12

jsme si letos náramně užili ve stylu Havajských vánoc. Letošní akce se konala v pátek

18. ledna 2013 a úspěšně tak navázala na předchozí, neméně zdařilá, léta.

Velké poděkování patří paní Elišce Kasalové a Blance Krejčí, které dětem připravily opravdu velkolepý program plný soutěží, her a legrace. Nezapomněly na sladké odměny a také na velmi očekávanou  Havajskou dárkovou loď, která dětem  „přivezla“  potřeby na tvoření do družinky a nezapomněla i na dětskou stavebnici.

Neocenitelnou pomocí nám také byly maminky našich žáčků – paní Hana Večerková 

a Iva Paštiková, a starší sestry – Iva Paštiková a Nikola Konvalinková.

Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám a tetičkám, které nám připravily tolik kulinářských dobrot, že bychom tu mohli zůstat ještě několik dní J

Spaní ve škole  by se ovšem neuskutečnilo bez naší skvělé paní vychovatelky

Věry Kalivodové, která byla hlavní organizátorkou celé akce.

Těší nás, že i v dnešní uspěchané době, se najdou ochotné lidé, kterým je potěšením obětovat svůj čas ve prospěch dětí naší školy.

Spokojené výrazy na dětských tvářích je pro všechny, kdož jsme se na celé akci podíleli tou největší odměnou. Mnohým se druhý den ráno domů ani nechtělo a již se ptají na další pokračování J

Mgr. Šárka Seifertová

Více fotografií zde.


 

Žáci i učitelky I.stupně děkují

12

3

Také letos se nám v obci před první adventní nedělí slavnostně rozsvítil vánoční stromeček. Pro děti z I. stupně základní školy byla tato událost završením pilné přípravy na kulturní vystoupení a účast na  vánočním jarmarku.

S paní vychovatelkou Kalivodovou totiž nacvičily zpěv a přednes vánočních koled a básniček a už v listopadu přivedly děti do školy své rodiče, aby  společnými silami vytvořili na Vánočních dílnách mnoho pěkných výrobků k prodeji na jarmarku.

K atmosféře vánočních trhů však patří také něco dobrého k jídlu a pití. Letos to byly výborné koláčky paní Robeové .,  palačinky z „ kuchařské dílny Kalivodová & Potyszová” a již tradiční „ Péťův svařák s ovocem“. K tomu všemu pěkná  muzika, výstava betlémů v knihovně (s paní Bláhovou a jejím  punčem  s cukrovím pro zmrzlé návštěvníky), sníh,…no nezačal nám ten advent pěkně ? 

Za  děti i učitelky z I. stupně základní školy bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravami a přispěli sponzorskými dary: všem rodičům a příbuzným, kteří dětem pomáhali s výrobky, paní Robeové M. za  koláčky, paní Robeové P. za  dárkové sady příborů, manželům Potyszovým za svařené víno a zapůjčení palačinkovače, panu Kalivodovi ml. za pomoc při prodeji, paní starostce Krejskové a pracovníkům obecního úřadu za zajištění prodejních stánků.

Za žáky a pracovníky I. stupně ZŠ přeji všem  krásné  Vánoce  a šťastný  nový  rok.

                                                                                                                               Mgr. Romana Řachová  


 

I letos jsme si užívali Halloween

1

Milou podzimní tradicí se pomalu, ale jistě stává Halloweenské dýňování, jehož čtvrtý ročník se uskutečnil v pondělí 29. října. Akce pořádaná místní základní školou společně s Konzumem u Kasalů se těší stále rostoucímu zájmu a hojné účasti. Letos přesáhl počet účastníků dokonce třicítku.

Již po prvním ročníku bylo jasné, že není možné soutěžit o nejkrásnější dýni. Vždyť co výtvor, to originální nápad a veliké snažení celého rodinného týmu. A tak odměny čekají na všechny. A bývá se na co těšit. Kromě hlavní ceny v podobě dárkových poukazů (výherce je vylosován) čekají na všechny nápaditě ozdobené balíčky plné dobrot. Ty věnují každoročně všem zúčastněným manželé Kasalovi z místního konzumu.

Akce je podpořena také obecním úřadem, který zapůjčuje pracovní stoly, nádoby na odpad a zajišťuje úklid parku, kde se vše odehrává. Foto a video dokumentaci zajišťují manželé Bláhovi z kostomlatské knihovny, obětaví dokumentaristé všech školních akcí.

Všem zúčastněným patří veliké poděkování. Dokazují totiž, že i v uspěchané době se dá najít chvilka k setkání a společnému strávení příjemného odpoledne. Tou poslední odměnou všem bývá krásně vyzdobený park s mnoha zářícími dýňovými lucernami.

O to více je nám všem pořádajícím a zúčastněním líto, že se letos našli tací, kteří dýně z parku poničili, nebo dokonce i ukradli. Nebyl to vůbec  hezký  pohled do  smutných  očí dětí, které se přišly na svou dýni do parku podívat a nenašly ji tam.   

Mgr. Romana Řachová


Divadlo Rozmanitostí

2.10.2012 jsme se vypravili do divadla na Dášeňku. Přijely  tam i jiné děti z mosteckých škol. V představení vystupovali  herci spolu s loutkami.  

Malé  Dášence  četl její nový pán pohádky na spaní pro psí štěňátka. Štěňátko se seznámí s mnoha věcmi, které bude ve svém životě potřebovat.  Příběh se nepatrně lišil od známé knihy pana Čapka.

 Představení bylo zábavné a už se těšíme na další pohádku v tomto divadle.

žáci 4. a 5. roč.       


 

 

  zpět