ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Zaměstnanci školy

  

Ředitelka školy
Mgr. Jana Kudláčková

Výchovná poradkyně
Mgr. Miluše Dudová   

Správce ICT

Ing. Petr Martínek, ml. 

Metodik prevence

JUDr. Ing. Petr MartínekSeznam učitelů na 1.stupni 

Třídní učitelé:

1. ročník – Mgr. Eva Potyszová

2. ročník – Mgr. Romana Řachová

3.,4. ročník – Mgr. Pavla Picková

5. ročník – Mgr. Šárka Seifertová

 

Vychovatelka v družiněMgr. Zuzana Maličová    

 Asistent pedagoga - Věra Kalivodová

Další vyučující:

Věra Kalivodová : Hv
PaedDr. Viktor Peřina : Tv
Seznam učitelů 2. stupně

Třídní učitelé:

6. ročník -  Petra Buriánová

7. ročník – PaeDr. Viktor Peřina

8. ročník -  Mgr. Miluše Dudová

9. ročník -  JUDr. Ing. Petr Martínek

 

Vyučíjící a jejich předměty 

český jazyk a literatura – Petra Burianová,  Mgr. Jana Kudláčková

matematika   - JUDr. Ing. Petr Martínek

anglický jazykPetra Buriánová

německý jazyk – Mgr. Igor Timošei, PhD.

dějepis - Mgr. Miluše Dudová 

zeměpis - Mgr. Miluše Dudová 

fyzika - JUDr. Ing. Petr Martínek, PaedDr. Viktor Peřina,

chemie – JUDr. Ing. Petr Martínek

přírodopis – PaedDr. Viktor Peřina, Mgr. Kamila Babčanová

tělesná výchova – PaedDr. Viktor Peřina

sportovní hry – PaedDr. Viktor Peřina

hudební výchova Mgr. Igor Timošei, PhD.

pracovní činnosti   PaedDr. Viktor Peřina (chlapci)

                                             -          Mgr. Kamila Babčanová (dívky)

výtvarná výchova – Mgr. Kamila Babčanová                                    

výchova ke zdraví Mgr. Miluše Dudová,

výchova k občanství   Mgr. Kamila Babčanová

volba povoláníMgr. Miluše Dudová 

multikulturní výchova -  Mgr. Miluše Dudová

informatika -  Mgr. Kamila Babčanová


Ostatní zaměstnanci školy:
Vladimíra Velková – školnice pro 2. stupeň

Kristýna Majerová – školnice pro 1.stupeň