Celostátní akce 72 HODIN

V měsíci říjnu jsme se již tradičně zúčastnili akce 72 HODIN. Jedná se o celostátní projekt, jehož cílem je zlepšení okolí, ve kterém žijeme. Naše škola v rámci tohoto projektu vysadila 20 nových stromů v ovocné aleji u silnice na bývalé Pohradice. Novinkou letošního roku bylo zapojení našich spolužáků z I. stupně ZŠ