• V rámci projektu „Sopky“ jsme si promítli film „o zkáze pomejí“. (Žáci 7.tř.)

• Závěr laboratorní práce:
    o „Laboratorní práce byla trošku těžká a trošku lehká, tak 50 na 50.“
    o „Na laboratorní práci se mi nejvíce líbilo, že pan učitel má bujnou fantazii. Viděl vodu v akváriu, ačkoli jí tam zapomněl nalít“. (Žáci 6.tř.)

• V 5. století panoval ve franské říši rod MASAJŮ (místo rodu Merovejců umístili MASAJE do Evropy žáci 7.tř.).

• Pícniny jsou rostlinné druhy pěstované ke krmení učitelů. (krmným účelům)

• Kateřina II. Veliká rozdělila Rusko do správních oblastí, které se nazývaly Potěmkinovy vesnice. (gubernie)