Zaměstnanci školy

 • Ředitel školy: Judr. Ing. Petr Martínek
 • Vedoucí učitelka MŠ:Bc. Iva Paštiková
 • Vedoucí MS I. stupně ZŠ: Mgr. Eva Potyszová
 • Vedoucí MS II. stupně ZŠ:Mgr. Jana Kudláčková
 • Výchovná poradnkyně: Mgr. Miluše Dudová
 • Správce ICT: Ing. Petr Martínek, ml.
 • Metodik prevence: Mgr. Kamila Babčanová

Seznam pedagogických pracovníků MŠ

Jméno Poznámka Email
Bc. Eva Paštiková Vedouvcí učitelka
Lenka Vysypalová
Helena Brejchová

Seznam pedagogických pracovníků I. stupně ZŠ:

Jméno Třídní učitel Poznámka Email
Mgr. Pavla Picková 1. ročník
Mgr. Šárka Seifertová 2. ročník
Mgr. Eva Potyszová 3. ročník
Mgr. Romana Řachová 4. ročník
Mgr. Jana Kudláčková 5. ročník
 • Vychovatelka v družině, asistent pedagoga: : Bc. Jana Peklová
 • Asistent pedagoga: Bc. Michaela Komínková

Seznam pedagogických pracovníků II. stupně ZŠ:

Jméno Poznámka Předmět Email
Petra Burianová Třídní učitel 8. ročník
 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova
 • Pracovní výchova
Mgr. Lucie Pagová Třídní učitel 7. ročník
 • Fyzika
 • Anglický jazyk
 • Přírodopis
Mgr. Jana Kudláčková
 • Matematika
Mgr. Simona Císařová /
 • Německý jazyk
 • Chemie
 • Tělesná výchova
Mgr. Jana Kudláčková / Český jazyk a literatura
JUDr. Ing. Petr Martínek
 • Matematika
PaedDr. Igor Timošei /
 • Hudební výchova
Mgr. Miluše Dudová Třídní učitel 6. ročník
 • Dějepis
 • Zepěpis
 • Volba povolání
 • Výchova ke zdraví
 • Multikulturní výchova
Mgr. Kamila Babčanová Třídní učitel 9. ročník
 • Přírodopis
 • Výtvarná výchova
 • Informatika
 • Pracovní výchova
 • Výchova k občanství
 • Asistent pedagoga: Dagmar Vránová
 • Asistent pedagoga: Lucie Vicenová
 • Školnice pro MŠ Veronika Skoková
 • Školnice pro 1. stupeň ZŠ: Lenka Hejhalová
 • Školnice pro 2. stupeň ZŠ: Vladimíra Velková