Informace pro rodiče

Z důvodu odstávky dodávek elektrické energie ve Školní ulici dojde k přerušení provozu MŠ dne 5.12.2022 - informace - zde