ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Novinky školního roku 2016-2017

-          Hlavní novinkou tohoto školního roku je navýšení kapacity školy a zvýšení počtu tříd na I. stupni ZŠ. V současné době na celé ZŠ osm tříd. Z důvodu malého počtu žáků máme spojenu pouze čtvrtou a pátou třídu.

-     Ve spolupráci s vedením školy jsme vypracovali nový Školní vzdělávací program. Dle požadavků MŠMT jsme do původního ŠVP doplnili především populární otázku „inkluze“.

-    Pokračuje ve výuce matematiky metodou profesora Hejného. Za tímto účelem jsme dokoupili kompletní sadu elektronických učebnic pro první až třetí třídu.

-    Díky obci Světec a obci Bžany jsme dokoupili vybavení na laboratorní práce z chemie a přírodopisu.

-    Zakoupili jsme nové  klasické učebnice do části předmětů.

-    Dokoupili jsme zbývající nové vybavení školní družiny (současně se jedná o učebnu první třídy).

-    Kompletně jsme rekonstruovali podlahy v učebně 8. třídy a také v kuchyňce II. stupně ZŠ.

-    V novém školním roce pro děti připravujeme množství kroužků, vzdělávacích, sportovních i kulturních aktivit.

Příklady z minulého roku :

Florbalový turnaj

 

11

Závěr fotbalového turnaje tříd naší ZŠ

12

 

Turnaj v přehazované

13

 

Pásmo k výročí narození Karla IV.

14

15

 

Ozdravné pobyty

16

17

 

Školní akademie

19

20

 

Školní poznávací výlety

22

23

25

26

 

Vánoční spaní ve škole

27

28

 


 

Novinky školního roku 2015-2016

Výzva č. 57 – technické vzdělávání

V rámci VÝZVY č. 57 MŠMT jsme se ve škole zapojili do výroby několika jednoduchých strojů.  Získali jsme tím pro školu velké množství nářadí do dílen a také stavebnice MERKUR, které můžeme využít jak v hodinách pracovní výchovy, tak i při výuce fyziky, matematiky atd.

11 13

14 16


Novinky školního roku 2015-2016

 

 

Výuka jazyků

 

Ve školním roce 2014-2015 se naše základní škola zaměřila na rozvoj vzdělávání v oblasti přírodních věd. Zapojili jsme se do programu rozvoje technického vzdělávání, který byl řízen Ústeckým krajem.  Pro potřeby přírodovědných předmětů jsme zakoupili celou řadu pomůcek. Na tyto pomůcky jsme získali prostředky z EU (Tablety do školy), od zřizovatele  - obce Kostomlaty pod Milešovkou a dále od sponzorů – především od obcí Světec, Bžany a od  a.s. ČEZ.

 

 1

 

Ve školním roce 2015-2016 bychom se zase chtěli zaměřit  na rozvoj tzv. „jazykové gramotnosti“.  Bez znalosti češtiny a dnes již také cizího jazyka se prostě neobejdeme.  Ne nadarmo se tvrdí, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

Na naší ZŠ vyučujeme od 3. třídy  angličtinu, na druhém stupni pak také němčinu. Využili jsme proto možnosti požádat o dotaci MŠMT v rámci Výzvy 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt, který  je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. V průběhu prázdnin jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci tohoto programu vycestovaly dvě naše paní učitelky do Anglie, kde se zdokonalovaly v angličtině na jazykové škole. V rámci tohoto programu škola dále zakoupí z prostředků EU celou řadu knih, které poslouží výuce ČJ v tzv. „čtenářských dílnách“ na I. i II. stupni ZŠ.

 

2


 

 

Rozvoj technických dovedností žáků

 

Škola požádala o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy 57, která je zaměřena na rozvoj technického vzdělávání žáků na druhém stupni základní školy  a na výuku cizích jazyků v základních a středních školách. V rámci tohoto projektu budou vybaveny školní dílny, bude zpracováno 15 žákovských portfolií a dále bude zpracován Plán rozvoje technických dovedností žáků. Celkový rozpočet projektu je 212 tis. Kč. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2015 do 31.12.2015.

 

    

  

Novinky školního roku 2014-2015

1 2

Kouzelný stoleček Smart Table pro žáky z I. stupně ZŠ a děti z MŠ

 

3

Tablety Acer pro moderní výuku

 

4

Nové digitální pomůcky VERNIER pro výuku fyziky, biologie a chemie

 


 

Některé novinky školního roku  2013 -2014

Nově vybavená šatna

Nově vybavená šatna I. stupně  ZŠ (sponzorský dar obce Světec)


Chemie

Nové demonstrační pracoviště k výuce chemie - pracovní stůl s odsáváním a keramickým dřezem (dar ČEZu)


Nově vybavená učebna

Nově vybavená učebna 6. třídy (uhrazeno zřizovatelem)