Projekt: Národní plán obnovy - Komponenta 3.1. - Cíl 173 a 174