Projekty

Naše škola realizuje projekt s názvem UČÍME SE SPOLEČNĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001051, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

  • Personální podporu – školní asistent působící na škole po dobu jednoho roku;
  • Profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti;
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.