Ocenění a úspěchy

  • pravidelná účast žáků v okresních a dalších kolech olympiád
  • 1. a 2. místo v soutěži ve finanční gramotnosti „Rozpočti si to“ v roce 2018. Soutěže se zúčastnilo více jak 90 týmů z celé ČR
  • úspěšní jsou též naši absolventi, řada z nich vystudovala či studuje vysoké školy
  • v posledních třech letech byli všichni naši absolventi přijati na SŠ, na kterou se přihlásili. Jsou úspěšnými studenty gymnázií, SPŠ atd.