Bádání o vodě

Cílem ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou je stále více do výuce využívat její „badatelskou“ formu. Zapojujeme se do projektů EU (Laborky II, Šablony) a spolupracujeme se sponzory, kteří tuto formu výuky podporují. Dne 24.10.2019 jsme obdrželi od Severočeské vodárenské společnosti pomůcky, které nám pomohou lépe poznat vodu. Slavnostního předávání daru se zúčastnila také naše paní starostka a primátor Teplic.