Halloweenské dílny

Ve čtvrtek 24. října 2019 odpoledne se žáci naší školy sešli se svými rodiči, blízkými a učiteli. Jako každoročně vyzdobili nejprve obecní park lucernami z dýní a potom si vyrobili halloweenský dárek v jedné z pěti výtvarných dílen konaných v základní škole. Čekání na rozsvícení lucerniček v parku si bylo možno zkrátit návštěvou nedávno nově otevřených prostor místní knihovny a komunitního centra. V knihovně se velkým i malým návštěvníkům věnovali manželé Bláhovi a v komunitním centru se děti pobavily halloweenskými kvízy a hrami, které pro ně měly přichystané ženy z Klubu seniorek. Děkujeme za vlídnou spolupráci všem zúčastněným: obecnímu úřadu, místní knihovně, Klubu seniorek a všem dětem s jejich „dospěláky“.