Slavnostní zahájení školního roku v 1. ročníku

V pondělí 2. září poprvé zasedli do školních lavic naši noví prvňáčci. Na slavnostní zahájení školního roku je doprovodili jejich rodiče a další příbuzní. Školní den uvedl ve svém projevu pan ředitel Petr Martínek, žáky přivítala třídní učitelka Romana Řachová a mnoho dárečků dětem předali kostomlatští knihovníci a paní starostky z Kostomlat a ze Světce. Velkým překvapením byla vzácná návštěva – hradní pán z hradu Kostomlaty, který prvňáčky slavnostně pasoval na žáky naší školy. Všem žákům naší školy přejeme úspěšný a pohodový školní rok!!