Den Země

22. dubna 2021 si připomínáme Den Země. Proto jsme se se žáky 4. ročníku rozhodli zapojit do tohoto celosvětového projektu pod názvem Ukliďme svět a pomozme tím Zemi. Společně jsme uklidili prostranství před knihovnou, parku a parkoviště. Odsud jsme se přesunuli do blízkého skateparku. A že tato místa úklid potřebovala, svědčí pytle s odpadem, který všichni žáci pilně a pečlivě sesbírali. V odpadu skončilo plno PET lahví, obalů od potravin, nedopalků, psích exkrementů, ale také mnoho střepů od rozbitých lahví! Doufáme, že naše práce chvilku vydrží a naši spoluobčané nám tak pomohou i s udržením tohoto pořádku. TU a žáci 4. ročníku