EXKURZE V ELEKTRÁRNĚ LEDVICE

Dne 2. 11. 2021 vyjela 5. třída do nedaleké tepelné elektrárny Ledvice. Zde jsme se dozvěděli zajímavé informace k probíranému tématu o nerostných surovinách a také něco málo o chodu samotné elektrárny. Nejprve jsme zhlédli zajímavý dokumentární film ve 3D projekci, který se dětem velmi líbil. Poté jsme se vydali k vyhlídkové věži. Cestou jsme si prohlédli stavby, za kterými se skrývají obří generátory a turbíny, dopravní pásy, chladící věž a komín. Z cesty výtahem do 28. patra měli někteří mírné obavy. Všichni byli stateční! Počasí nám sice nepřálo, abychom si mohli z ptačí perspektivy prohlédnout známá místa, která jsou k vidění za příznivého počasí, ale i tak byly děti ohromeny z výhledů, které se jim naskytly. Před odchodem na autobus jsme ještě zhlédli další dokumentární filmy o energetice. Na závěr nás čekaly aktivity v zábavní části infocentra a také svačina. Děti byly vzorné a paní Daňkovou byly velmi pochváleny za velice aktivní a zvídavou besedu