Návštěva sklárny

V říjnu navštívili žáci I. stupně naší školy sklárnu Pačinek glass Kunratice