PROJEKT VODA

První polovinu dubna jsme v MŠ věnovali vodě. Seznámili jsme se s celou řadou zajímavých věcí, paní učitelky nám povídaly o koloběhu vody, s rybářem jsme si povídali o důležitosti ochrany vod pro živočichy apod.