ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Základní škola v Kostomlatech pod Milešovkou je úplnou školou s I. a II. stupněm, mateřskou školou, jídelnou a družinou. Díky menšímu počtu žáků máme možnost vytvářet přátelskou a rodinnou atmosféru pro 123 dětí ve škole základní a 26 dětí ve škole mateřské. JUDr. Ing. Petr Martínek

Vážení návštěvníci,

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat na nových internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou. Věříme, že náš web postupně dosáhne takové úrovně, která bude odpovídat Vašim požadavkům, očekáváním a přáním, a že tyto stránky budou přispívat k jednomu z našich hlavních cílů, jímž je otevřená komunikace mezi pedagogy, jejich žáky i širokou veřejností.

Základní škola v Kostomlatech pod Milešovkou je úplnou školou s I. a II. stupněm, mateřskou školou, jídelnou a družinou. Díky menšímu počtu žáků máme možnost vytvářet přátelskou a rodinnou atmosféru pro 123 dětí ve škole základní a 26 dětí ve škole mateřské.

Vzhledem k tomu, že máme zájem o všestranný rozvoj našich žáků, zajišťujeme ve škole i školce činnost různých kroužků, ať už se jedná o kroužky sportovní, jazykové, hudební, výtvarné, rukodělné či přírodovědné.

Snažíme se propojit tradiční výuku s projektovým vyučováním a vhodně využívat moderní metody vyučování. Věříme, že společně žákům vytváříme příjemné a podnětné prostředí, které jim umožní získat nejenom potřebné základní vědomosti, ale také v nich probudí touhu po vzdělání a přispěje k jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. Důležitými partnery v naplňování našich cílů je zřizovatel školy obec Kostomlaty pod Milešovkou a její partnerské obce z Mikroregionu Svornost Světec a Bžany.

Za Základní školu a Mateřskou školu Kostomlaty pod Milešovkou, její pedagogický sbor a zaměstnance ředitel školy.