ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Vítání prvnáčků

  zpět

 

Vítání prvňáčků 2012

Dne 3.září 2012 jsme slavnostně přivítali 12 našich nových žáčků - prvňáčků.
Tak, jak je již v Kostomlatech tradicí, přišla přivítat školáčky starostka obce paní Eva Krejsková, ředitelka školy paní Jana Kudláčková, zástupci místní knihovny - manželé Bláhovi a třídní učitelka paní Šárka Seifertová. Účast byla hojná i po stránce doprovodu žáčků. Kromě rodičů nechyběli také prarodiče, příbuzní a sourozenci
J

Kromě naditých kornoutů plných dobrot a překvapení, které svým dětem darovali jejich blízcí, si prvňáčci také hned vyzkoušeli „kouzelnou“ interaktivní tabuli, která se všem velmi líbila. Domů si odnesli své první odměny za splněné úkoly, které si pro ně třídní učitelka připravila. Také obdrželi další upomínkové předměty od obce, knihovníků a DDM v Bílině. Tímto všem velice děkujeme!

Takže zbývá jen popřát hodně zdaru a samé krásné známky!


Vítání prvňáčků 1. září 2011

1.září 2011 bylo slavnostním dnem pro 8 našich nových žáčků.
Tak, jak je již v Kostomlatech tradicí, přišli přivítat školáky starostka obce paní Eva Krejsková, ředitelka školy paní Jana Kudláčková a zástupci místní knihovny, manželé Bláhovi a třídní učitelka Eva Potyszová.

Kromě kornoutů plných překvapení, které svým dětem darovali jejich blízcí, si děti odnesly i další upomínkové dárky věnované školou, obcí a knihovnou. Tak s chutí do toho!

  zpět